Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT ONTSLAG VAN JESUS. 667

wordt zij, die magt hebben, ontvangen die van xxxvm God door zijn bellier, zij moeten die dan ook^^ naar zijnen wil aanleggen, ter bereiking van die hooge einden, waartoe zulke magt verleend is, Gods eer en *t heil der menfchen moet geduurig hun doel zijn, wijsheid , rechtvaardig' heid, goedertierenheid en trouw, moeten hunne gezellinnen zijn , dan wordt 'er niemand verdrukt, het recht niet gekrenkt, cn't voordeel van 't algemeen bezorgd. —> Heilzaame erinnering dan, die Jefus ook in dit opzicht hier gegeeven heeft!

Het charakter van Pilatus wordt hier ook nader getekend, hij was vatbaar voorgevoel der waarheid, getroffen door de blijken van Jefus onfchuld, bezield met zucht om Hem te redden, niets ontbrak hem dan waare ftandvastigheid, die alleen van den rechten aart is, als zij door den Godsdienst geteeld wordt.

Dit wekke mij dan op, om niet flechts gedeeltelijk de deugd te beminnen en te betrachten, maar mij geheel aan haare leiding over te geeven.

Vervolgens, ik zie hier de boosheid van 't menschlijk hart in 't bedrijf der Jooden doordraaien : onverzaadlijke wraak doe mij dus fchrikken, om zelfs niet in minderen trap mij aan dit kwaad overtegeeven; helfche list, waardoor

zij

Sluiten