Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jesus tot het kruis gedoemd. 675

'poeden kon, om nu de zaak ten einde te^xixjrengen. Hij laat Jefus wederom ten voor-UEHK, fchijn brengen, met de zelfde fpotklederen ge:ooid, en door zijne banden nog fel gekneveld, in lezelfde aandoenlijke en medelijdenswaardige gedaante: zo wordt de lijdende onlchuld we ■ ier wreedaartig voortgeduwd , de heffe des irolks, en de aanhitfers van 't zelve, zien Hem so dra niet ten voorfchijn komen, of een vermtwaardigend gemurmel begint zich weder te aaten hooren. De richter intusfchen flapt met vertoon van eerwaardige flatigheid naar de plaats yan openlijke rechtfpraak, terwijl het lart hem klopt, en 't geweten hem de hevigfle ^wijtingen doet, zo zet hij, die een' anderen rai oordeelen, maar bij zich zeiven een verwrdeelde is, zich neder op den richterfloel: Deze flond in de plaatfe genoemd Lithoflrotos, )f het fteenen playeifel, 't welke met marmer jevloerd was, daar dezelve in 't Hebreeuwsch, 10 als het toen gefprooken wierd , wegens ïaare verhevenheid den naam droeg van Ga&± >atha.

Waar die plaats te zoeken is, kan niet ge^ naklijk bepaald worden, daar Titus Fespafia* tus over Jerufalems grond den ploeg getrokken heeft, ik laat het den geleerden over daar Vv a om-

Sluiten