Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jesus tot het kruis gedoemd. 687

Lithojirotos, dan zullen mijne oogen Hem aan-xxxiX fchouwen, van wien ik nu door 't geloof zeg1 ge,dat ik even dienzelfden die zich te vooren om Xmijnèn wil voor Gods gerichte gefield, en al den | vloek van mij weggenomen heeft, tot een'richter

luit den hemel verwachte! Dat is mijn troost

in 't leven, mijn Borg zal mijn Rechter I zijn! Dat zij mijne juichtaal in 't nerven, dat

< bemoedige mij als ik geroepen worde om de aarde te verlaaten, dat doe mij vrolijk naar de eeuwigheid henen gaan.

Maar ik doe nog een fchrede rugwaards, het beftaan van Israëls oudften,en van Pilatus, trekt nog eene korte wijle mijne aandacht. De Jooden toonen de levendigfte trekken van de boosheid van 'smenfchen hart,en de paallooze uitgebreidheid derzelve; zij bevestigen Jefus taal: als het licht dat in u is duisternis is, hoe • groot [zal] de duisternis [zelve zijn?] Zij wa-

< rende grootfte veinsiiarts, die de aarde ooit 3 betreden hebben ; onder voorwendfel van ; Godsdienst was hun doel alken grootheid , en

aanzien bij 't volk; om dat zij daarin gekrenkt waren, moest Jefus het met den dood boeten; zij waanen den Keizer te willen ge- ' hoorzaamen, en hun hart vloekt hem. Zij gloeien van wraak, en de wreedheid heeft hun hart bemeesterd, zij aanfchouwen eenen

tchul.

Sluiten