Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jesus tot het kruis gedoemd. 689

kende het licht verdooven , de waarheid cn-XXXrx. • derdrukken en zich zeiven in 't verderf ftor-KEKKten. Pilatus zegt met fpreekende daaden , „de gerechtigheid is mijne vriendin , „ onfchuldig bloed te fpaaren mijn pligt: „ maar eigenbelang weegt bij mij boven al„ les."

O welk een ellendige ilaaf is de mensch, die door eerlijkheid niet wordt geleid en door godsvrees geen held is geworden ! Pilatus, de opperfte richter in Judea, is hier door eigenbelang geboeid, en buiten ftaat om één' mensch lostelaaten, en dat een mensch dien hij zelf voor onfchuldig had verklaard. Hier kan ik zien als iemand doen durft het gene hij niet moet doen, dat hij dan dikwerf niet durft, het gene hij doen moet: al is iemand nog zo hoog in aanzien, gelden de infpraaken van 't geweten niet bij hem , als hij zich aan het plegen van onrecht overgeeft', als hij éénmaal kwaad noemt, het gene hij weet goed 'te zijn, als hij éénmaal aan de boosheid van 't hart toegeeft, hij zal dikwerf onrecht moeten pleegen,ook dan,als hij het poogt te ontwijken ; hij zal booze menfchen moeten volgen , ook dan, als hij het niet wil.

Dat ik dan daar voor fchrikke, om nimmer de ftem van 't geweten te dooyen, om nooit

II. deel X x te-

Sluiten