Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus uitgeleid enz. 6o£

j zegevieren; gaarn offert zij gemak en vermaak ja. j daaraan op, wanneer zij haare bedoeling be-

DENK.

reiken kan, en nier behoeft te vreezen, dat zij daarin verijdeld zal worden ; in dit. opzicht zijn ook de kinderen dezer waereld, voorzichtiger, dan de kinderen des lichts, * hoe veel goede ontwerpen blijven er onuitgevoerd, doordien, bij de] goede voorneemens ,geen acht wordt gegeeven , op de verhinderingen die er tusfchen kunnen komen, op den fpoed die er gemaakt moet worden, en op den gereedften weg langs welke men zijn oogmerk bereiken kan ?

't Was dus met Jefus vijanden gelegen, dat ■zij zeer voorzichtig en welberaaden, hun ontwerp ter uitvoer bragteo. Zij hadden zo haast :niet het langbegeerde doodvonnis, van den land voogd verkregen, of zij ijlden voort om het terdond volvoerd te krijgen. De gelegenheid des tijds noopte hen daartoe : zo veel te meer tegen den middag ten twaalf uuren, zou de voorbereiding van het Pafcha eenen aanvang neemen, 't was nu al 's morgens omftreeks negen uuren; zo haast het de tijd van "t plegtig

feest-

* Luk. XVI: 8.

Xx 3

Sluiten