Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<E>94 Jesus uitgeleid en Simon xl. feestwefk wierd, kon men zich met de oeffe-

Over.»

denk. rdng van doodftraffen niet meer bezig houden; 't was reeds erg genoeg, om dit op den dag der voorbereiding te doen. Ook was er gevaar om uitftel te neemen, 't Volk kon ligtlijk zich , wenden, en de vrijheid van den nu gehaatten gevangenen eisfchen; er kon, wie weet welk een verborgen aanhang;zich voor den Nazarener openbaaren; 't was ook zeer mogelijk dat Pilatus haast berouw kreeg van 'een doodvonnis dat hem was afgeperst. Daarom wilden Israëls Oudften, zonder toeven, de zaak ten einde gebragt hebben; al hadden zij er de rust van den voorigen nacht bij ingefchooten , al hadden zij geen' tijd gehad om fpijs of drank te gebruiken, al waren hunne keelen heesch gefchreeuwd, om het volk opteruien , al had- • den zij zich zeer vermoeid,met rond tedraaven onder de menigte ; eerst moeften zij het offer hunner woede op Golgotha zien, eer zij rust konden hebben ,• eerst moeften zij de fpijkers door handen en voeten hooren drij- | ven,vooraf moeften zij de kruispaal, met het I lichaam van den Galileër, daaraan gehecht, om hoog zien beuren, en in den grond vast 1 fteeken, eer zij naar huis konden keeren: ja, eer dat gebeuren kon, moeften zij tegen dien

weer-

Sluiten