Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT HET KRUISDRAAGEN GEDWOOGEN. 697

woont let op alle hunne werken; Hij weet, XL. door zijne invloeden alles daarhenen te ftuu- Jev^ ren, dat zijn doel bereikt wordt;dit heeft zelfs plaats, te midden van de vuilaartigfte boosheid der menfchen, daar zij 't minst aan God denken, 'maar met ontzinde wreedheid zijne wetten fchenden, zo als ik hier zeer duidelijk zie i met welk een oogmerk ook de Krijgsknechten Jefus zijne eigene klederen aantogen, Godhad er deze bedoeling in, om ongemerkt den Weg te baanen , dat zijne klederen, als Hij aan 't kruis hong, niet alleen verdeeld, maar wel in *t bijzonder het lot over zijn gewaad geworpen zoude worden: de treffende Godsfpraak, die daarvan voor handen was, moest vervuld, en daardoor aan 't geloof voedfel en flerkte gegeven worden. — Wat zijn wij nietige menfchen, wat woelen wij in 't dof, hoe weinig -weeten wij het waare oogmerk onzer beftemming,en hoe zeer past het ons,geduurig ootmoedig te zijn : dan alleen kan ik ftaat maaken op Gods goedkeuring, als ik, in alle mijne daaden, aan de wet der hoogfte Majefteit denke : altijd zal God zijne bedoeling met mij bereiken , maar dan alleen zal het tot mijn voordeel uitloopen , als ik alles, in gehoorzaamheid aan Hem verrichte,

Xx 5 Doch

Sluiten