Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

698 Jesus uitgeleid en Simon

OvEr- Doch laat ik zien wat er verder gebeurdenk. de: Jesus werd uitgeleid om gekruist te worden !

De ftrafplaats was buiten de ftad, zo als oudstijds gewoon was, niet alleen bij de Romeinen, maar ook bij de Jooden. * Daarmede toonde men voor eerst, dat zulke misdaaders de inwooning der maatfchappije onwaardig gekeurd werden; maar ook ten anderen, dat men 't bloedftorten als iets afgrijslijks aanmerkte , het welk buiten de famenwooning der menfchen behoorde te gefchieden. In dit geval echter beitelde de Voorzienigheid het dus, om daardoor, de omftandigheden van Jefus derven te laaten beantwoorden, aan 't gene reeds voor lang was aangeduid, door de offerdieren, welker vleesch buiten het leger verbrand werd, in 't bijzonder door de varre en den bok des Zondoffers op den verzoendag, f Dat dit geen loutere fpeeling zij, leert mij Paulus twl-.want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd, in 't Heiligdom, door den Hoogepriefter, derzeiver lichaamen werden verbrand buiten de legerplaat-

* Lev. XXIV: 14. Num. XV: 35- Deut. XVII: 5. 1 Kon. ■ , XXI: 13. Hand. VII: 58.

\ Lev. xvi: 27, 28.

/

Sluiten