Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7oo Jesus uitgeleid en Simon

XL. het feest gedood te worden. —. De menigte dskk" Saat met gedruisch voort, veelen fnellen vooruit , de meeden dringen om den Nazarener te zien ; de krijgsknechten houden niet op, om Hem als Koning, en daardoor het Joodfghe volk tevens te befchimpen ; de Oudden der Jooden dringen dicht op Hem aan , zij vloeken, zij fpuwen, zij fchelden , zij juichen en hitfen de menigte aan; dan er waren ook ande* re aanfchouwers, fommigen enkel door medelijden bewogen, dat zij den genen, wiens gelaat enkel zachtheid tekende, daar tusfchen .moordenaars,naar de ftrafplaats zagen deepen; zijn bebloed en bezweet aangezicht, zijne afgematte leden die nauwlijks . het kruis tor- fchen konden, en de voortduurende kwelling, Hem aangedaan ,verfterkten dit mededoogen, anderen erinnerden zich de hemelfche lesfen, wel eer van Hem gehoord; de een of ander had ook eenen bekenden of bloedverwant, door Hem uit gevaaren gered,zo dat bange zuchten en, zo als ik vervolgends uit het gefchiedverhaal zien zal, fomtijds ook luidgeklag, over deze uitleiding,ten hemel degen.

Jefus intusfchen moest het afgematte lijf voortdeepen ; de wonden drupten nog van bloed ; het zweet bedekte geheel zijn lichaam; Hij ging al zwoegende onder het kruis, welks

bo-

Sluiten