Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Is biddag ten tijde

.X- dig volk den diepften ootmoed en 't oprechtSi*** fte berouw.

Menander.

Wat al meer?

-cl - r! l.isjsqbs issjgw v««(.WA (MttowiimF i l o. . .

De prediking van 't krüiseuangelie is eene der begéerlijkfte voorrechten van Nederland; welke fchaamte en verootmoediging moet de verfmaading daarvan,dan niet bij ons Wekken!

•Menander.

Hebt gij er nog iets bij té voegen?

ahi .« bnfid ?b i\u& v>om ug iïy^ aa^avAnt\b. .... f I L

Ja welk een haat tegen de zonden, hartlijke verbindtenis aan den dienst van God, en liefde tot Jefus en zijn euangelie moet uit de befchouwing van dit alles, dan niet bij ons gewekt worden?^

M e n a n d e r.

tooa nsis as tAè^'gaim^Vtms sgïbaoIviMrö nsaj»

En, fchoom gij..reeds veel zeide, is er nog niet iets daar wij ons bij bepaalen moeten ?

-EBtE 93 abi^y/ >' F 1 k . 1

Vooral 't geloovig zien op het bloed des lams;

leert

Sluiten