Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der lijdensprediking.

Menander. 1

En dat moest'er wêzen,zouden wij waarlijk Godsdienftig, en rechte vrienden van hetVaderland zijn. Was dit zo, dan zag men eerlijkheid oprechtheid, metaligheid, nijverheid, lief de , weldaadigheid en zedigheid herleven, en dit waren gewis, de fteunfels onzes volks , de Godsdienst bloeide dan, en men mogt van ons zeggen: welgelukzalig is het volk,'/ welk het alzo gaat!

Filo.

Dit is ontwijffelbaar: maar zo weinig als dit te hoopen zij, zo vuurig is het te wenfehen.—• Die God, die door't geloei der winden , de bruifchende watergolven, het flikkerend blikfemlicht, en de fchorre donderftem van den hemel tot de menfchen, en ook tot Nederland zo nadruldijk ■gefproken heeft, die daardoor alom die ftem heeft doen klinken: beervoor mijne Majesteit! Die God vervulle onze harten, met befefvan zijne hoogheid ..wet gevoel vanzijne goedheid, met fchaamte 'wegens ons zeiven , fiïét' geloof in het Gudslam, dai de zonde der wereld wegneemt, met haat tegen de zonden, mt£ , ... »j óssjifi! /■' ; i-M • lief.

Sluiten