Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§• *.

CjTezellige deugden onder het menschdnm aan te kweeken is van groot belang. „ De grootfle ft&raad welke een mensch kan bt zitten, is in deugden uit te munten, en wel in zul" ke, die der Maatfchappijë voordeel aanbrengen ; — Gemeenfchappelijke deugden , welker weerkeerige werking , de /leun is van een gemcenebest." Zulke deugden worden in de opgegeevene vraage bedoeld 5 en hier toe kan men brengen: ■

Rechtvaardigheid, oprechthei i, dienstvaardigheid, mededeelzaamheid, vriendelijkheid, nederigheid, vertrouwelijkheid, jlandvastigheid, vaderlandiliefde , dankbaarheid, enz.

§.2.

Zal het ons vaderland , zal het ieder mensch in het zelve, wel gaan, dan zijn deze deugden onontbeerlijk; de kinderen moeten dus vooral daartoe opgeleid worden: — maar welke mag wel de reden zijn, dat deze Maatfchap'piJ bepaaldelijk, eene opgaaf, der beste middelen' begeert, om de kinderen tot die deugden, in db schooien op te leiden? zoude het met zijn, om dat deze plaatfen, op de zeden dts volks, den grootflen invloed nebben? —

ja. Zijn dan, over het algemeen be-

ïehouwd, onze fchoolen, niet tegenftaande g'roote mannen zich verledigd hebben, goede voorfchriften, ten dezen opzichte te Reeven, nog niet in dien gewenschten ftand?—i neen:— hier aan is gewis nog veel te verbeeteren; bijzonder kan men in deze dagen , waar-. , A 4 \*

Sluiten