Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 9 )

van eenige betekenis zijn. Men kan hier over naleezen , locke, over de Opvoeding der Kinderen § 70 en volgende.

Antwoordt men nu over het algemeen op deze vraag: de fchoolen zijn onontbeerlijk, dan volgt dat dezelven zo vetl mogelijk van dezen grooten vlek moeten gezuiverd worden; op datze door eene verftandige inrichting mogen worden, Kweekfchoolen van deugd en Godsvrugt.

— Dat de kundigheid in dezen uitgebreid, de beste middelen tot dit einde opgenoemd, en meer algemeen zouden bekend worden , is dus een oogmerk dezer Maatl'chappij waardig.

§4.

Door eene gezellige famenlceving moet de eena mensch den anderen tot nut en vermaak dienen: dit is een oogmerk van God, die hun het leven gaf: wanneer men, met eenige oplettendheid'^ jonge kinderen gade flaat,ontdekt men, dat zij, zelfs in de allervroegfte jeugd, zich gaarne verroaaken in gezelfchap van kinderen', zij eenieten blijdfehap, en die hen omringen zijn vrolijk, — ongelukkig zijn 'er dingen in de waereld, meestal uit eene te ver gedreevene eigenliefde herkomftig, die dezen natuurlijken trek niet weinig ontluisteren; de hen bedervende voorbeelden van baatzucht, wreedheid, begeerlijkheid en ontrouw zijn algemeen, na maate de kinderen ouder worden, vindt men ook in hun meerdere kwaadwilligheid, mindere oprechtheid: hunne ongeregelde eigenliefde zet hen aan tot hoogmoed en gering achting van anderen; en dit maakt hen minder gefchikt, tot eenen vriendelijken en gezelligen omgang. — Na maate nu deze afwij-

- A 5 king

Sluiten