Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( n )

Het letten op de zeden der kinderen, is gewis; een ftuk van zeer veel aangelegenheid j - dit dient zich niet alleen te bepaalen binnen het fchool, maar ook, zo veel mogelijk , daar buiten; werken de cudirs hier, volgends hunnen pligt, met den meester te faunen, men zaS veel ongeregeldheid, welke, tot bederf van de jeugd, op de ftraaten gepleegd wordt, kunnen verhoeden; — dan zullen zij niet in de uuren van uitfpanuing, die tot een leerzaam einde kunnen beftuurd worden, door eene bandelooze vrijheid, aan zich zeiven overgtlaaten worden ; maar verpügt zijn, ook hier van rekenfchap te geeven: — gewis hebben hier in de kostlchoolen veel vooruit, het onafgebrooken opzicht aldaar, en het regelen van de uitfpanningen, maaken dezelve belangrijk.

§• i&

Schoon het zorgen voor de zuiverheid van lighaam en kleeding der kinderen , alléén het werk der ouderen is, zo dient toch de meester het zijne toe te brengen', dat zo veel, na de gelegenheid der fchool mogelijk is, in dezelve geene haveloosheid onder de kinderen plaats hebbe: dit ftoort de gezelligheid, boezemt andere kinder een afkeer vopr den zulken in, en is voor den eenen zo wel als den anderen uaadeeKg. rr Ouders dienden ook hier om, voor de zuiverheid hunne,- kinderen te zorgen, gegoede lieden , minder dezerve re doen uitmunten in kleedcpragi, dan wei in vooibeeldige reinheid. $. ió.

Om in eene School de kinderen tot gezellige deugden op te leiden, is noodig dat de meeste* zorg draage, dat de kinderen onderling

Sluiten