Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

meenfehappelijkheid, onder de fchoolieren, te brengen; het» zoude dienen om Christelijke liefde, verdraagzaamheid en eensgezindheid te kweeken: de meesters konden hunne leerlingen hier onder hun opzicht heen leiden (een oud gebruik, waar van men genoegzaam geheel is afgegaan) zij zelve konden hier hun voordeel doen, met het geen zij hoorden, tot een leiddraad, voor hun fchool- onderwijs te doen dienen ; en het zoude dus , zoo al niet regtsftreeks, immers van ter zijden , om meer dan ééne reden, mede werken, om de fchoolieren tot liefde, eenigheid en gezellige deugden op te leiden.

§• *7-

Niets is in een fchon] voor een meester meer lastig (immers dus behoorde het te zijn) dan de geftadige tuchtiging; niets is 'er ook, waardoor hij meer in gevaar is, de achting der kinderen te verliezen; en de bevestiging dezer deugd is zeer noodig zal men gezellige liefde bevorderen; flegts eene te zwaare of onrechtvaardige kastijding, is daar toe genoeg , de kinderen hebben in dit geval eene algemeene oplettendheid ; wanneer men nu door andere wegen , de ondeugden kan tegengaan , is

zulks volftrekt verkiesfeiijker, ltraffen,

die op de fchaasite werken, zullen wel aangelegd , al veel in plaats van (lagen kunnen gebruikt worden; en dit middel, daar de kinderen het minder wreed zullen achten, zal, wanneer 'er goede vermaaningen mede gepaart-gaan, meest altijd van beter gevolg zijn, en minder

verwijdering te wege brengen. Niet> is

naadeeliger voor het beftuur, dan hier in den C a ieg»

Sluiten