Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT.

De Maatfchappij tonde misfchien den geregen Burger,"Lr WW zij ^gg Tui Lrlzaam is, nimmer zenen weunhjxer fenTdZ dan met het »f Prijsverhandeling van den als welke hem zijn waar geluk een kennen , en Zens doet zien, dat dit geluk met, aan TanThet fpoor der deugd, kan verkreegen l2len Reeds in den i™^^ mrr dit eene belangrijke pp, %x) Z'dfnietl dan na rijpe «^ollZ T7QI opzegeeven. Van de zes daarop mge IZn TrLdelingen voldeed oe het beste aan het oogmerk der Maat/map | f 2 hoopt dan ook, dat de bekrooning tl dezelve voor het hart en gedrag van den Te4 al het nut zal te mge brengen, dat STo gaarne, in het meerder betrachten^ ctrlei burgerlijke en GodsdienPge plichten,

^^df'meTdeeze Verhandeling heeft Kunfien, Weeringen, en vooral de Lo<*

Sluiten