Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING

OVER

HET ONWRIKBAAR VERBAND DAT 'ER IS TUSSCHEN DE DEUGD EN HET WAARAGTIG GELUK.

Hij, die zijn God verlaat, lewerkt zij» ramp en druk ; Hij, die de deugi verzaakt, verzaakt ook zijn geluk.

INLEIDING.

Alle menfehen, wie zij ook zijn, rijk of arm , aanzienlijk of gering , hebben eene natuurlijke begeerte, om een gerust en gelukkig leven te leiden hier op deze waereld. Deze beeeerte is de grootfte drijfveêr, de voornaamfte grondflag, van 's menfehen doen en laaten.

Wanneer de menfehen hier omtrent onverfchillig waren, wanneer ze niet door eenetterke neiging en begeerte wierden gedreeven, om zig het leven zo aangenaam en genoeglijk A ie

Sluiten