Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 10)

vergist, men bedriegt zig, wanneer men roeent, dat geld en goed, de waare en eenige noodzaakelijke vereischten zijn, om hier op aarde gelukkig te leeven.

Men noemt het geld en goed, of den aardfchen rijkdom , wel is waar, geluksgoederen; doch men geeft dezelven dezen naam niet, om dat zij der/.elver bezitteren altoos onvermijdelijk gelukkig maaken: maar, om dat het goede hulpmiddelen zijn, indien ze wel gebruikt worden, om de maat van het tijdelijk geluk te kunnen vergrooten. Maar het waaragtig geluk des menfehen is aan deze uiterlijke voordeelen niet onmiddélijfc verknogt,in diervoegen, dat zij, die dezelven raisfen, die niet rijk noch veel gegoed zijn, daarom niet waaragtig gelukkig zouden kunnen leeven. Veelen meenen dit; maar zij vergisfen zig deerlijk; en dit komt van daar, dat ze naar den uitwendigen fchijn oordeelen, en van hej waaragtig geluk des menfehen geen regt, of liever, een geheel verkeerd denkbeeld hebben.

Men kan gelukkig, — waaragtig-gelukkig zijn, zo wel in de laage en vergeeten hut van den geringften daghuurer, a,ls in het pragtigfle huis van den aanzienlijkden Kijken 5 wanneer men, naamelijk, met den Apostel paulus, geleerd heeft, vergenoegd te zijn in hel gene men is ; want het is niet , gelijk onze gezegende Zuligmaaker elders zelve zegt, in den overvloed gelegen dat iemand leeft, dat is gelukkig leeft, van zijne goederen.

En in de daad, wat baaten de grootfle fclutten, en de fchitterendfte kostbaarheden

de-

Sluiten