Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 13 )

hier bevinden, met die van deze waereld naamliik, ten eenemaal onbegaanbaar.

Wü menfehen zelve , en ook onze goederen ziin aan duizenderlei onheilen geduurig bloot gefteld; en wanneer wij zelve hiervoor ook bewaard blijven , en uidien ons eigen lighaam, al een reeks van jsaren, gelukkig bevrijd bliift van ziekte of van piineli.ke ongemakken, dit onheil, nogthands, moeten wij meermaalen aan onze vrienden ondervinden, wier rampfpoeden, ongelukken, of dood, ons inwendig genoesen voorzeeker, voor eemgen tijd, ftooren: en hoe dikwijls wordt men, buiten en behalven dit alles, niet deerlijk te leur gefteld, in zijne beste verwagtingen. Deze dingen zijn 70 aVmeen, dat hiervan geen mensch, wie hij ook zij, geheel bevrijd blijft: de gelukkigfte, onder de gelukkigen der aarde fmaakt hier rimmer een volmaekt geluk. Hier zijn wii als in een oefenfchool, in 't welke wij ons moeten voorbereiden en bekwaam maaken voor het andere leven, waarvoor wij van God beftemd zijn, wanneer wij hier eerst zullen 7ün gefrorven: indien wij reeds hier op aarde volmlakt gelukkig konden worden, dan zou het fterven voor ons, gelijk paulus betuigt, o-een winst zijn. .

Het hoogfte toppunt van het menschhjk geluk,dat wij,hier op deze waereld, ooit klingen bereiken, is zodanig eene gemoedsgefteïtenis dat men, wat ons ook oyerkome , zig rimmer volftrekt ongelukkig acht, dat men zig nooit, van eene inwendige hoop en troost , geheel beroofd gevoelt; dat men,

Sluiten