Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 22 )

fpanniug, en als met de rast zonder vcrmoeijenis? zou de dagelijkfche gewoonte, ook hier niet alles verderven? — zou men, alle dagen lekker eetende, wel ooit lekker eeten? — Mistenten dat de gemaakte vergelijking in alles niet juist is , en dat de laatfte ftelhng ook niet volftrekt doorgaat. Dit evenwel is zeeker, dat de dagelijkfche gewoonte, ook hier, natuurlijk, het aangenaame en genoeglijke, 't welk de gemeene man zig van de lekkernijen, van de keurige fpijzen en dranken der Rijken gemeenlijk voorltelt, zeer moet verminderen. .

Het zou dwaas en ongerijmd ziin, indien men wilde tegenfpreeken, dat de Rijken zig niet door menig lekker beetjen voor eenige ogenblikken, eenig vermaak en werkelijk genoegen zouden kunnen verfchnffen; te meer daar de goede God de inrichting van deze waereld zodanig gemaakt heeft, dat de natuur eene groote verlcheidenheid van fpijzen en dranken oplevert , en welke verfcheidenheii door de kunst nog grooter gemaakt wordt ; zo dat de Rijken juist niet aan eenige weinige foorten van fpijzen of dranken bepaald zijn,, maar hieromtrent aangenaam kunnen afwisfelen: doch des niet tegengaande vermindert hier de gewoonte, natuurlijk het genoegen.

Alle die menigvuldige foorten van keurige fpijzen, waarmede de Rijken gewoon zijn zig te verzadigen, zijn hen tot noodzaakelijke behoeften geworden; uit dien hoofde houde ik mij verzeekerd, dat de Rijke, wiens tafel dagelijks bezet is met zes, agt , of meer

fclie-

Sluiten