Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 57 )

andere natuur, dan bij den goddeloozen en

oödeugenden. Zodra deze om. den dood d»nkt! het zij uit eigene beweging, _ of dac hii, door het affleryep van zijne vrienden, of bekenden, herinnerd wor dt, dat het ook eens zijne beurt zal worden, dat hij ook eenmaal den weg alles vleeslches zal moeten bewandelen; wanneer hij dit bedenkt, en teveris, de onzeekerheid van zijn fterfuur overweegt, dan kan het niet mislen, ot de goddeloze wordt zodanig ontfttld en ontroerd, dat, hii voor dien tijd, voor bet genot der waerektfche vermaaken, geheel opgefcmkt is, Hoe goed zijne tijdelijke en uiterlijke omftandigheeden ' dan ook zijn, de gedagte aan den dood ontrust zijn hart, en loort den vrede zijner ziele : en wat is aan het waereldscn. geluk des menfehen, wanneer hij inwendig"een rust heeft? — De vroome, de deugdzaame, ontzet zig , als mensch , voorzeeker ook, wanneer hij bedenkt, dat hij door den dood zal weggerukt worden van allen en van alles, wat hem lief en dierbaar is: en de onzeekerheid van deze ontzagchelijke gebeurtenis ontroert zijn hart ; maar deze ontroering is van eene geheel andere natuur, als die des ondeugenden , en ook van eene geheel verfchillende uitwerking. De deugdzaame heett terftond bij het ailerminfte naadenken, een fteunfe! waaraan hij zig kan vast houden; bewust van zijnen welmeenenden ijver in het snede, ziet hij met gerustheid naar den He.

mei, en denkt bij zigzelven behaagt het

Gods mij van deze waereld weg te neemen, ik zal gewillig volgen: ik weet voor * * D 5 miJ

Sluiten