Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(63)

aangewezene groote voordeelen der deugd zig tot het inwendige van den mensch bepaalen , en ook flegts in deze en gene omftaudigheeden en voorvallen dezes levens eerst regt gevoeld worden ; hebben hierom dezelven , voor onbedagtzaame ftervelingen, zo lang hunne tijdelijke om Handigheden nog goed zijn, zo lang ze een ordentelijk beltaan hebben, gezond zijn , en hunne kragten , door de jaaren, nog niet verzwakt zijn , niets aantrekkelijks. Want wie toch weet niet, dat de menfehen over het algemeen wat al te veel aan het tegenwoordige blijven hangen, niet verre vooruitzien, en vooral wat al te weinig aan den dood en de Eeuwigheid denken? En daar zij zig gemeenlijk met een lang leven, en hoogen ouderdom vieijen , leeven en handelen veelen, in de daad even eens, als of ze in dien waan waren, dat ze hier op deze waereld onophoudelijk

zullen blijven voortleeven. Verregaande

onbedagtzaamheid en dwaasheid, die eindelijk , op ellende en verderf zeeker en gewis uitloopt 1 Wat toch zijn Co, 70 of 80 Jaa-

jen ? en wie beleeft ze ? • Ja, wat is de

allerlaDgfle menfchelijke leeftijd, wanneer hij

afgeloopcn is ? En waar, waar gaat de

mensch dan heenen? — Zijn lighaam daalt

in het ftille graf en ó! zijne Ziel, -—

zijne onlterflijke Ziel, gaat naar de Eeuwigheid, om daar beloond, of geftraft te wor» den.

Groot voorzeeker is deze onbedagtzaamheid, en onbegrijpelijk voorwaar wordt dezelve , wanneer men weet, dat een deugdzaam leven ,

bui-

Sluiten