Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C /O)

komen 0f Ook tcrltond wederom verdwijnt

f>rut - dL,vatPaar.j:°°' e™ onophoudelijke £ d"e^ ^r«5fcheti zekere tuslchenpoozingen, en deze tusfchenpoozingen zijn , voor den ondeugenden, altoos* bitter, - ü zeer

d CrLtürt'en 'r dj!n altoos ««cmS

vjj temaud die dronken is; welk! HenS. zonder zorgen, of eenige ernftige overwegingen, met groote blijdfcbap, alleileij vrolijke en gelukkigrraakende denkbeelden zig zei ven voor den geest brengt, en in dezf zinTbedwdmmg de vergenoegdheid zelve is, en zi* vokon.cn gelukkig roemt. Maar ach! wat if

ÏeflLln °MJWÏ^ ^? roes uit-

S' of z,et, alle zijne verrukkelijke denkbeelden zijn vervloogen; hij meende zijn gewaand geluk eerst regt te zullen genie.e naar ziet het is niet meer: het èeitondt f echts m zijne vei beelding; het was als en aangenaame droom. En ook nu dort hij van het hoogde toppunt van menschli k ge-' uk,in een akehgen afgrond van gemelijk-en verdrietigheden. ls het niet, na genoeg Z dezelfde w,Jze gelegen, met het geluk de? ondeugenden; die, in het genot de? zinnelij.

is. sard™ Imns'baah^ *

„ Want wat toch is het grootst' der ijdek vermaaken ? » Een zinsbedwetming, die heur werking raseh zal flanken*

De

Sluiten