Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 73 )

veest welkom inde volzalige gewesten deronjlsrf.

liikheid Geniet nu hier, in de nabijheid

van het liefderijk voorwerp van uwen arbeid, Tn in het lieflijk gezelfchap van alle Engelen en Zalige tlemdinsen, in eene volle maate 'het loon uwer eerlijkheid en deugd-, -* ondervindt nu eerst te regt, waarvan gij, m uwe voofige verblijfplaats flegts een flaauwen voorfmaak genoot, hoe goed het is ^deugdz aam te zijn: gaat nu, met waare blijdj^nap, m de Eeuwige vreugde uwes Heer en II — Nu dan ö Mensch!

„ Das zij uw dierbaarst goed, een wijs godvrugtig h»rc; 1 Dit, dit vermeerde re uw' lust, vermindere uwe {mart; „ Dit zij uw rang, uw roem, uw hoogst geluk op aarde: „ Al 't andrc kan vergaan, maar dit behoudt zijn waarde. „ Is dit uw eigendom, dan berge ge ook in't gemoed „ lets/t geen nooit wordt gekogt voor al het waereldschgoed: „ En , zonder zulk een hart, moet ge in uw weelde kwijnen, En al uw fchijn geluk, zal als een damp verdwijnen."

Sluiten