Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37)

der waereld aan God alleen overlaaten, geen voorwendfel gebruiken, dat hij, door het on~ techt aan den eenen gepleegd, het welzijn van anderen bevorderd of beoogt. Hij zal het kwaade niet doen , op dat 'er het goede uit zoude voordkomen. Geen voorbeeld neemen, naar anderen, en onrecht doen , om dat deze onrecht handelen,,en hij zonder dat geen beftaan zoude hebben ; maar hij zal in alles na zijn beste wee ten naarftig, oprecht en eerlijk handelen: — zijn' naasten dezelfde vrijheid en gelegenheid vergunnen en laaten , die hij Voor zich zeiven begeert; hem zonder bewimpeling de waarheid zeggen; geen' woekerwinst van hem begeeren; en hem het zijne in alles trachten te doen toekomen. — Hij zal fchatting dien hij de fchatting, tol geeven dien hij den tol, en eere dien hij de eere fchuldig is. Hij zal den rijkdom der aarde voor zich zeiven niet alleen opïtapelen, en zo de ongelijke verdeeling der geluksgoederen bevorderen: maar hij zal veel eer de voorkomende gelegenheden gebruiken, om anderen hun aandeel te geeven aan alle eerlij, ke voordeden, hen daar toe behulpzaam zijn en den zegen zijner rechtmaatige poogingen fteeds op zijn' naasten in vrugtbaare beeken doen nederftroomen.

De voorkomende liefde des Ruangeliums neemt den grond van het voorwendfel weg, dat men wel genoodzaakt is, om een dief in zijn neering te zijn, wijl anderen zonder dien, de winsten alleen zouden genieten. Het Euangelie gebiedt dar men naavolgers «■al zijn van het goede en niet van het kwaade.

C 3 Men

Sluiten