Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(7)

van pieter wijken. Hij wordt bckeeven; en ouder en grooter zijmie dan pieter, worden 'er vergelijkingen, tot lof van pieter, en tot fchande van klaas, aangefteld. Pieter verheft nu zijn aangezigt; en klaas, door hem uitgelagchen wordende, wordt befchaamd en verlegen. De Meester gaat nu over om klaas regtftreeks te bekijven, en hem zijne onzindelijkheid en ongefchiktheid tot fchrijven, met harde woorden te verwijten. Onder het veragtlijk toeduuwen van, daar dsmme jongen, wordt het aanftootelijkfte teken van afkeuring, veragtlijk, geklad op het fchrift van klaas: 't welk hij, met veel moeite, en in hoope van goedkeuring, in het zweet zijns aangezigts , als 't ware , had gefchreeven. Het gefchrift van klJaas was, in vergelijking met dat vanpiETER,op zichzelfs zekerlijk het flegtfte; maar als van klaas komende, die zo veel gelegendheid niet had als pieter, om zich te huis te kunnen oefenen , en die geheel aan zich zeiven was overgelaaten, was het al vrij wel: en deeze omftandigbeden wel in aanmerking genoomen zijnde, verdiende klaas gantsch niet bekeeven te worden, maar veel eer, ruim zo goed als pieter, een teken van aanmoediging, om verder, naar zijne vermogens en omftandigheden, zijn best te doen. En wat is nu, van zulk een ongepast en verkeerd beloonen en ftraffen, veelal het natuurlijk gevolg? P r e t e r wordt een verwaand gekjen , 't welk uit de hoogte op klaas begint nederte zien, de lust en moed wordt in klaas A 4 uit=

Sluiten