Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C9)

der, helaas! nog maar al te veel in de Schooien plaats hebben ?

Welk een akelig, en zeer droevig gezigt, is het voor den verftaudigen menfchenvriend, wanneer hij bij het bezigtigen der fchoolen, eenen (luurfchen en donkerzienden School meester op zijnen troel geplaatst ziet , ,die altoos even onvriendelijk, zijn meesterlijk gezag, door fchelden en kijven, zoekt te haudhaaven, en ter bevorderinge daarvan, vreeslijk omfluuwd is, met de roede, Hok, plak, en dergelijke tugtwerktuigen meer! — Wie, die ziilk eene vertooning ziet, wordt hierdoor niet ten eenenmaale afgebragt van het eigenlijk denkbeeld , dat elk verttandig mensch zich anders van ieder School vormt, als van eene plaatfe, daar ongeoefende , en onbedrevene kinderen , liefderijk opgeleid , en verltandig moeten gevormd worden, tot redelijke menfchen. Men verliest, waarlijk, dit denkbeeld geheel, en verbeeld zich veeleer, eene partij kleine Rasphuisboeven en Spinhuisveegen te zien; onder welke uitvaagfels van het menschdom, die ftuurfche en onvriendelijke man, met zijne plak en ftok, de goede orde moet bewaareu. In de daad, met aandoening, — met zeer veel aandoening, fchrijf ik dit!! —■

Straffen , voorzeker, ik herhaal het, moeten in een iedere School plaats, hebben, en in tegeuoverftelling , of liever in vermindering', zo veel mogelijk, van de redenen om te moeten (Iraffeo , ook Belooningen. Maart—

Welke is nu de beste Theorie van Strofen en Belooningen in de Schooien?

A 5 Een

Sluiten