Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C -7 )

tot onze taak niet. En dat ik ten anderen , eene algemeen* fchets tekere, van het gedrag en karakter eenes waardigen Schoolmeesters.

De noodzaaklijkheid van dit een en ander loopt te zeer in het oog, dan dat ik het nodig achte, zulks hier, door omflagtige bewijzen , opzetlijk te moeten ftaaven. Zonder zulk eene behoorlijke inrigting en opgaave, zal men, in de aanwijzing van de beste theorie van ftraffen en belooningen, (leeds in het wilde (thermen. Zonder goede grondflagen, kan men van geenerbaode zaak iets goeds verwagten: en wat zal het baaten, de beste theorie van ftraffen en belooningen regtftreeks op te geeven , zonder tevens te doen zien, hoedanig men dezelve, op de best mogelijke wijze ook vverklijk ter uitvoer kan brengen ? —

PLAN

EENER ALGEMEENE GOEDE SCHOOL» INRIGTING.

Een ieder School, in welke men veel moet firaffen, is altoos eene flegte School; en daar nu evenwel ftraffen, zo wel als belooningen, in ieder School, volftrekt onontbeerlijk zijn , zo hangt, het veel , zeer veel , en van de inwendige inrigting van het fchoolvertrek, en van het karakter en gedrag des Schoolmeesters af, om deeze noodzaaklijkheid te doen verminderen.

B Wat

Sluiten