Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 49)

2i]n, hier aan twijfele ik zeer; want, en deeze herinnering komt ook hier te ftade, men moet de kinderen neemen zo als ze zijn; en niet, zo als men zich dezelven , in zijne verbeeldinge, voorftelt, dat ze wel konden, en behoorden te zijn.

In eene fchool, geheel betraande uit verftandig opgevoede kinderen, ja! — daar geloove ik, dat de verftandige meester nimmer den Hok of roede behoeft te gebruiken ; maar, waar toch is hier op aarde eene zodanige fchool?

vooral eene gemeenc burgerfchool! — Her-

fenfchimmen, hoe welmeenende dezelve ook mo^en zijn, blijven altoos herfenfchimmen: en°dat men den grondflag der bovengemelde redenkaveling voor niet hooger dan voor een eoedhartigen herfenfchim te_ houden hebbe, zal , naar ik vertrouwe , hier geen omflagtiger betoog behoeven. En dit zo zijnde, zoude het geheel onredelijk zijn.het op zich zelf reeds zwaarwigtig en moeilijk werk van den braaven leermeester, nog moeilijker te maaken , door hem een gepast en verdandig gebruik der roede, of van den ftok, zonder eenige bepaaling, volftrekt te ont-

2C226H"

Schoon ik dan , om de bijgebragte redenen, de eigenlijke tugtwerktuigen, de roede ftok, enz. — wel niet ten eenenmaale, uit'alle fchoolen,volftrekt verbannen wil hebben, en fchoon ik,verder dan mijne ihideerkamer ziende , en mij den wezenlijken (laat der beste burgerfchoolen aan mijnen geest voorftellende, mij volftrekt gedrongen gevoele, deeze haatlijke werktuigen meer te moeD ten

Sluiten