Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5S)

de bijzondere omftandigheden van de ouderen hunner leerlingen , dan bedoel ik hier mede alléén, dat de Schoolmeester de opgenoemde dingen in zo verre in aanmerkinge neeme , als zulks naar den altoos bedrieglijken uitwendigen fchijn kan gefchieden; op dat hij daar door moge opgeleid worden, om in het behandelen zijner fchoolkinderen, altoos wel beredeneerd, naar eene wijze onderfcheiding te werk te gaan, en om van allen, zonder onderfcheid, niet altoos even veei te eifchen.

Deeze wijze en hoogstnoodzaaklijke omzigtigheid zal de ftraffen des _ verftandigen Schoolmeesters fteeds regtvaarrlig, en zijne belooningen altoos billijk doen zijn: door dien hij dan eene en dezelfde overtreding in allen, niet op een en dezelfde wijze ftraffen, en zijne belooningen nimmer blindelings verfpillen zal. Want wie toch weet niet, dat de eigenlijke graad der ftrafwaardigheid der overtrederen van één en de zelfde wet, voornaamlijk moet opgemaakt worden, uit hunne natuurlijke temperamenten , of geaartheden, uit hunne genotene opvoeding, verftandelijke vermogens, en ontvangene verlichting? ■ En zo ook is het gelegen

met het verdienstlijke van een en de zelfde deugd, in de verfchillende bedrijvers van dezelve. De vlugge, vuurige, driftige, —• en daar door onbedagtzaame, — doch deswegens nog niet boosaartige jongeling , moet op eene geheel andere wijze worden behandeld , dan de logge koelbloedige , en hier

door3

Sluiten