Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(97)

De verwerving van deeze eer, en van zulk een onuitwischbren roem, hangt volkomen

van u zelf af, o alle Gij Leermeesters!

Wel aan! — fticht u dan zeiven, door eene gemoedelijke waarneeming van uwen gewigtigen post, en door eene verftandise, en minzname behandeling van alle uwe Leerlingen, eeuwigduurende gedenktekenen in hunne harten ! — gedenktekenen , die , van eene wezenlijker waarde zijn, dan de fierliikfle praalgraven der aanzienlijken en grooten ; welker glans flegts voor een tijd fchittert, hier, in dit kortftondig leeven! — terwijl de diepe hoogachting, en de dankbaare liefde uwer aangekweekte Leerlingen voor u, A! waardige Meesters! — onafgebroken voordiiurt, tot aan de andere zijde van het graf!

Bekoort U zulk een eer, zo voor, als na nw Jlerven ? — Welaan ! volgt dan mijn raai, Gij zult z'u wis verwerven ! Gij zult, en dit gaat vast, deor ieder wien gij leert, /lis vader zijn bemind, als meester zijn geëerd: Zelf zal men na uw dood, met eerbied aan u denken, En uwer asfi.be foms, nog dankbre traanen fchenken.

Wohl dem Erzielier. der feinen Zög'ing zum Gefjihl feir.er Kraft kommen last, wid Urn für die Ehre empfmdlilh macht, alles thun zu wollen, was er thu.n kan.

Allgem.D.Bibl. B. 49. St. 2.bladz. 515.

G

ANT-

Sluiten