Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H O U D.

£)e noodzakelijkheid van 't voorftel bewezen.

De hoedanigheid van hem , die ftraffen en beloonen zal.

Geringe misdaaden , hoe best te ftraffen.

Zwaardere misdaaden.

De beste wijs om deze ftraffen geducht tt maaken.

De beste wijt om de gelegenheid tot ftraffen te weeren.

De voornaamfte oorzaak van de wanorders in de Schooien aangewezen.

Verfcheide behandelingen daar over getoetst.

De beste door een voorbeeld aangewezen.

Andere wijzen van ftraffen getoetst, en daar uit bewezen, dat de aangetoonde voorbeelden de beste zijn.

G 3 DE

Sluiten