Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "7 )

Examen in het fchrijven.

De tijd van openbaare Belooning daar ziin. de, examineert de Meester de Derde Clasfis in het fchrij'ven, op dtze wijze. Hij fchikt zijne Leerlingen aan eene wel ingerichte tafel, voorzien van beste inkt , goed papier en wel verfnedene pennen ; vervolgens maakt Hij zoo veele loctjens, als 'er kinde* ten zijn, die naar den Prijs zullen dingen, welke hier twaalf in getal zijn. Allen in goede order, en op hun gemak gezeten zijnde , laat Hij hun eerst twee of drie regels fchrijven, waar door zij als op den gang komen, en om aan de omlfanders, 't zij de opzieners van zi;,ne fchool, of andren, die dan bij die plegtigheid tegenwoordig zijn, te vertoonen hoe zij onderwezen zijn , de pen te houden als anderzins. Dit afgeloopen zijnde , neemt hij de fchriften weg; (want deze dienen nog niet voor den Prijs,) en neemt Hij de lootjens, die alle genommerd zijn . van één tot twaalf, doet die in een zak, en laat hun elk een lootjen trekken, met last dat zij het verborgen moeten houden , en hun nommer wel bewaaren, om dat zij driemaal zullen moeten fchrijven ; en wanneer zij hun fchrift voltooid hebben , moeten zij geen naam , maar de nommer onder het fchrift zetten, op den kant, daar anders de naam, of ondertekening begint. Vervolgens wordt hun een uur, of zodanige tijd gefield, waar in zij ordentlijk een goed fchrift kunnen voltooijen; en de Meester gaat intusfchen met het bijzijnde gezelfchnp, in een ander

ver-

Sluiten