Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 13* )

mans Rekening; men doet zulks naar goedvinden en ouiftandigheid.

Examen in de Taalkunde.

Wanneer bet nu voorvalt , dat men een Examen wil doen in de Taalkunde, dan heeft de Meester een korte fchets, over de Grondregels van de Nederduitfche Taal, in den maak omtrent, zoo als die over de Franfche 1 aal, bij winkelman en anderen , gevonden worden; hier uit worden de kinderen bij beurten gevraagd, beginnende van den eerften tot den laatllen, dan weder van den laatften tot den eerllen, en dan eens uit het midden, doende elk evenveel vraagen, op de wijze als eene Cathechifatie.

De Meester heeft dan eene lijst, daar de naamen op liaan der geene , welke geëxamineerd worden, en zoo dikwils 'er een niet ban antwoorden of verkeerd antwoord, word 'er een fchreefjen achter zijn' naam gezet: dan geelt de Meester hun tien a twaalf woorden op, welke hij telkens zeer langzaam en duidelijk afroept; deeze moeten zij fchrijven, of hij dicteert hen vijf a zes regels voor, zonder hun te zeggen waar de Comma's of pimcten moeten ftaan, dewijl zij die daar zelfs bij moeten plaatfen ; die wat verder heen zijn, laat men zelfs een klein opftel maaken: dat afgeloopcn ziinde, moet elk zijn Naam onder dit proeffchrift zetten, en dan word 'er ge/Jen hoeveel fouten elk in (peiling , woordenfcbikking en ainfnijding gehad heeft, en voor eiken misflag, word "'ér

op

Sluiten