Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 133)

op die zelfde lijst een fchreefjen bij den naam gezet; alle vierendeel Jaars word dit Examen in de School verrigt, zoo men wil, ten overdaan van één of meer leden van de Opzichters van de School, of men vertrouwd het den Meester alleen toe, na dat zulks goedgevonden word; de aantekeningen van de fouten worden, zoo als aangetoond is, op die zelfde lijst gedaan : de tijd van openbaar Examen daar zijnde, word die lijst, als alles afgeloopen is, ook overgegeeven, en dan word 'er gezien wie de minde fchreefjes achter zijn' Naam heeft, en deeze heeft dan in die vier Examens ook bepaald de minde fouten gehad; deezen laat men dan ook om eenen prijs trekken, of men geeft 'er hem een naar goedvinden.

Oeze Examens kunnen van de twee hoogde Clasfen te gelijk genomen worden, en men heeft hier een' genoegzaamen regel , hoe in andere weteufchappen te handelen.

Wanneer nu deeze Examens afgeloopen zijn, dan worden de Prijzen in den daar op volgenden fchooltijd, voor het aanzien van alle de kinderen afgegeeven , met eene gepaste aanfpraak: en de anderen worden aangemoedigd, om ook door den tijd zulke lauweren te mogen plukken.

Alle de Prijzen welke wij nu hebben zien behaalen, worden beltempeld met den naam van : Prijzen van Verdienjlcn of bekwaamheid. Maar dan is 'er nog eene, en deeze draagt den naam van Prijs van Vlijt en IJver,

I 3 Prijs

Sluiten