Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'T A F E L

DER

HOOFDSTUKKEN.

Hoofdft. i. Van de Hgchaamelijke Opvoeding in het algemeen. ,

2. Van net wasfchen der kinderen.

3- Van de kleeding.

4- Over het befïuur van warmte en koude in. het gemeen.

5. Van het voedfeJ.

6. Van den flaap.

7- Over de iigchaams-houding en beweeging der kinderen.

*• Van het uitkomen der tanden.

0. Van de ziekten der kinderen.

10. Van de iné'Hting der kinderpokjeM, '

Sluiten