Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9)

Men denke niet, dat de wijze van opvoeden, welke de inhoud van deeze Verhandeld uitmaakt, nieuw zij, of voorgefteld worde, om al het oude te verachten; zij is, integendeel, oud in vergelijking van de tegenwoordige, welke niet is dan eene verbastering van de goede zeden onzer vroege Voorouderen, die in hun gansch levensgedrag,op nog wel veel eenvouwiger wijze zijn tewerk gegaan. In hunne tijden was het verftand minder befchaafd; men beging nogthans minder misdagen ; elk volgde de natuur en deed wel; thans, nu men daarvan zo verre is afgeweken, is het bijna een kunst geworden haar wederom op te zoeken, en te 3.ctitcrvol£ïcn.

Geene vrouw, geene moeder, kan ooit eemg werk ten meerdere nutte voor haare kinderen, en voor de menfchelijke famenlceving, — tot meerder en beltendiger vermaak .voor haar zelve, bij de hand neemen, dan zich in de ligchaamelijke, zo wel als in de zedelijke Opvoedingkunst, bekwaam;te maaken; dit is haar eerfte pligt j hier door zal zij, bij alle weidenkenden, dank en lof wegdragen, en zich zelve het duurzaam genoegen verfchaüen, van de Maatfchappij, niet alleen kinderen, maar ook gezonde en nuttige burgers geleverd te hebben.

A5 TWEE-

Sluiten