Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* )

verpligting heeft; en zal zij in dit geval het kind beletten zijn voedfter te beminnen, zo ftrooit zij in hetzelve de eerde zaaden van ondankbaarheid.

Men ziet dus gemaklijk, welke onnatuurliike gewoonte het zij om, uit hooide van mode* gemak, verbeelding van geen zog te zullen hebben, vrees voor een weinig pijn in den beginne, en dergelijke redenen meer het kind de borst te weigeren, en dus de moederlijke pligt maar half te volbrengen.

De cenigfte redenen, welken eene moeder hier toe mogen overhaalen, zijn zulke ongemakken, welken in de borsten zeiven huisvesten, en het zoogen onmooghjk maaken ; gelijk ook ligchaamelijke ongefteldheden van veel belang , als veele langduunpe, üeepende, uitteerende ziekten, die de moeder door zwakheid niet toelaaten te zoogen, of welken zich op de kinderen kunnen voortplanten, doch omtrend dit ihik moet men altijd met een kundig Geneesheer raad-

Plvfrefcheidene ziekten zijn 'er,welken door zoogen zijn geneezen geworden, en de ltertfijstln bewijzen, dat, gelijk van zwangere, 'er van zoogende vrouwen ook zeer weinige fterven, om niet te fpreeken van de ongemakken en gevaaren, welken het opdroogen van het zog voor eene kraamvrouWopleeveren.

Is het echter voor de moeder onmoogehjk om deezen pligt aan haar .kind te bewijzen zomoet men'er nogthans niet, dan m de uiterfte noodzaaklijkheid, toe overgaan, om het kind met den pappot groot te brengen, het moet eene fterke ligchaams - gefteldheid hebben,

om

Sluiten