Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* )

om hier bij levendig en gezond te blijven, en' dikwijls openbaaren zich de gevolgen hier van dan eerst, als het tanden krijgt of door andere ongemakken wordt aangedaan, waar tegen dergelijk wichtjen bijna nooit zo wel gehard is als een zuigend kind; maar men moet ten eerden middelen in het werk ftellen om eene goede minne te vinden Ca)

Niet ongefchikt zal het zijn hier de vereischten en kenteekenen van eene goede zoogNfter, kortelijk, aan te wijzen.

In het algemeen kan men dellen, dat het de beste minne zij, die, ten opzichte van de jaaren, — van den ouderdom — van het zog, en van de uiterlijke geftalte des ligchaams,met de moeder van het kind, hetwelk zij zal voeden, de meeste overeenkomst heeft; de borften en tepels moeten middenmaatig groot zijn en, door eene gefchikte drukking met de hand, eene genoegzaame hoeveelheid melk geeven; deeze melk houdt men voor goed, wanneer ze is dun , blaauwachtig wit van kleur, waterig en zoet van fmaak, omtrend gelijk koemelk met een weinig water en zuiker vermengd, geheel zonder reuk en door kooken niet gemaklijk ftremmende. (£)

Tot

(a) Bijaldien men , gelijk niet zelden gebeurt, eenigen tijd na de minne moest wagten, behoort het kind, in dien tusfehen tijd, alleenlijk te gebruiken laauw water en melk, met ot' zonder een weinig honig.

(b) Ik zeg, niet gemaklijk, want al kan men door lang kooken, het zog doen memmen, zo is zulks, nogthans, geen bewijs dat hec niet goed zij.

Sluiten