Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 )

te zoogen, maar het zog laaten uitmelken; het kind intusfchen met iets anders te vreeden dellen, en het niet weder aan de borst leggen dan twee of drie uuren, nadat zij eenig voedfel gebruikt heeft.

De barden en fplijtingen der tepels, veelal veroorzaakt door het drukken der borsten, zedert langen tijd door het draagen van keurslijven, veeltijds echter ook uit andere oorzaaken ontftaande, verwekken veel onge mak en verhinderen zeer het zuigen.

'Er is bijna geene ziekte, waar over veele vrouwen, die de last van raadgeeven vrijwillig op zich genomen hebben, zich meêr uitllooven, door ontelbaare geneesmiddelen daar voor optegeven dan deeze; geen geneesmiddel, echter is in ftaat dit ongeraakte heelen, dewijl het geduurig zuigen het aangelegde middel weder doet wegfpoelen, en aan hetzelve geen tijd van eenige uitwerking overlaat.

De kortfte en zekerfte weg daar tegen is eerst de eene tepel geheel te laaten geneezen, en vervolgens de andere: ten dien einde laat men het kind aan de eene borst niet zuigen, maar beftrijke de tepel met een menglel van gelijke deelen llijm van Arabifche gom en fiijm van queepitten, het zog intusfchen uithaalende door middel van een zuigpomp of glas, het welk dit voordeel heeft, dat het de melk trekt zonder de tepel aan te raaken; voor het overige laate men de geneezing aan de natuur over; de eene tepel geheeld zijnde herhaalt men dezelfde bewer king aan de andere; wanneer het gebrek van C 3 zog

Sluiten