Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C43)

£e verteeren; fpinagie, endijvie, geele wortelen , fcorfoneel en bietwortelen, gekookte of" gedoofde appelen en peeren, welbereid zijnde, geeven een goed voedfel.

Van de vleeschfpijzen is voor kinderen best, het kalfs en jong rundvleesch; al wat zeer vet, gerookt is, en in het zout gelegen heeft, — varkens-, fchapenvleesch , alle wild en gevogelte is voor een kind van deezcn ouderdom te zwaar.

Het eeten van visch is voor een kind niet aanteprijzen; men heeft daarvan te veel nodig om 'er behoorlijk voedfel uittetrekken; hierdoor wordt, ligtelijk, de fpijsverteering overhoop geworpen en veele fcherpe rottende doffen ^in de maag en ingewanden verzameld; de flechtften onder de visfchen zijn weder de harde, vette, gerookte, gedroogde en gezouten.

Het brood is voor het kind een voornaam voedfel; tarwenbrood en biscuit zijn het beste; men moet alleenlijk opletten dat het welgerezen en gaar gebakken zij , gelijk wij van de meelfpijzen in het gemeen hebben aangemerkt; men moet de kinderen nu ook reeds gewennen, eene geringe hoeveelheid roggenbrood te eeten. (i)

Bo^i) Het gebruik van koek en banket in groote maate is voor kinderen fchadelijk, door flijmzucht en verftoppingen der ingewanden met alle derzelver gevolgen te verwekken.

In geringe maate gebruikt maakt het de kinderen jsnvergenoegd, en doet hen op hunne eenvouwige,

da-

Sluiten