Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4* )

Vermoeiè'nden arbeid, op eene harde legér-' plaats, eene zeer goede, gemaklijke rust, geniet, daar de ledige wellustige, op het zachte dons zich 'omkeerende, dikwijls, te vergeefsch den flaap verwagt.

Hoe fterker de omloop der vogten is, dies te meir krachten worden 'er verloren, en dit is de reden waarom de verfchillende leeftijd of ouderdom' van den mensch, zo veel onderfcheid maakt in de hoeveelheid van den flaap.

Kinderen hebben den meesten flaap noodig; zij arbeiden wel niet voor het uiterlüke, maar de natuur arbeidt inwendig des te fterker, om hunnen groei te bevorderen, terwijl de omloop des bloeds bij hen een derde fneller gaat, dan bij eenen volvvasfenen.

De gefchikfte tijd van flaapen, bij gezonde, jonggeboren, kinderen behoeft men niet' te bepaalen; zij wordt ons door hunne geneigdheid tot den flaap van zelfs aangewezen; men moet zich maar wel wachten van het kind in zijne rust te ftooren, of het door eenige middelen tot den flaap te dwin • gen.

Best zou het hierom zijn, het kind in het geheel niet te wiegen, maar de ondervinding heeft geleerd, dat dit met onaangenaamheden en veel moeite fomtijds vergezeld gaat, ouders, nogthans, die geduldig genoeg meenen te zijn, kunnen het beproeven

Zeer zeker is het, dat lang en fterk wiegen, voor het Kinderlijk geftel zeer nadeelig is, wijl het alleen den flaap verwekt, door het verwarren en verdooven der zinnen: ver-

fcheÈ-

Sluiten