Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 49 )

iclieidene toevallen ■uls.bratkingen van gal en van het zog, liet welk door de fchudding der wieg in de maag zuur wordt; ftuipen^ duizelingen, beroerte, ftompheid van geestVermogens en wezenlijke domheid kunnen 'er uit ontdaan; men moet dus niet meêr wiegen dan volftrekt noodzaaklijk is, en wanneer het kind, na eenen kleinen tijdzachtjens gewiegd te zijn,niet flaapt,moet men het liever uit de wieg neemen en een weinig wagten.

Om de fchielijkheid der beweeging, en het telkens ftooten van de houten der wieg tegen den grond, waar door de flaap vertraagd wordt, voortekomen, zoude men gebruik kunnen maaken van een wieg, eren als een fcheepshangmat, hangende aan vier koorden of touwen, zo hoog van den grond als men verkiest, boven met twee ringen aaneenenlangen, gladden ftok, aan de zolder van het llaapvertrek vastgemaakt. (V) Deeze wieg heeft nog dit voordeel, dat de beweeging eenpaanger is, dat ze niet om kan ftorten, gelijk anders door onvoorzichtigheid wel eens gebeurd, en dat 'er minder oppasfen bij noodig is, dewijl één ftoot genoeg is om zei eenen geruimen tijd achtereen te doen flingeren: het eenigfte dat in dit werktuig lastig

karjf

t» Zoo men deeze Wieg altijd op eene plaats Wil laaten hangen, is het genoeg twee haaken of krammen in de zolder te hechten, waaraan de touwen worden vastgemaakt; maar door middel van de ftok kan men dezelve van de eene zijde vat* *3 kamer naar de andere fchuiven.

D

Sluiten