Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 68 }

en daarop bijt om de hitte en jeukte van het tandvleesch te verzachten; als het niet zuigen Wil, of de borst al aangrijpende die fchreiè'nd weder loslaat; fomtijds ziet men ook ëen of meer witte flripjens of vlakken , zijnde de boven einden der tanden, welken door het tai dVeesch heen fchijnen.

De hulpmiddelen om deeze ongemakken te verzachten en te doen verminderen zijn de navolgende.

De moeder behoort bij het uitkomen der tanden zeer oplettende te zijn. om eenen goeden leefregel in acht te neemtn , ten einde haar zog te verbeteren; zij behoort zich dus in deezen tijd, vooral, zorgvu'dig te wachten van al wat heet, fcherp en prikkelend is; zij moet zachte, verkoelende, fpijzen en rijpe vrugten gebruiken; veel verkoelende waterachtige drank drinken , om het zog te verdunnen , gelijk flappe thee, dun bier, garstwater met citroen en dergeiijken; zij dient behoorlijk open lijf te houden, daartoe gebruikende, zo het noodig mogt zijn, zachte buikzuiverende middelen Xit rhabarber, manna, wonderzout, cremor tartari, enz.

Men moet het kind niet kwellen met eenige heete fpijzen of drank in den mond te fteeken; door de groote hitte van den mond kunnen zij dit niet gemaklijk verdraagen; met eeten zal men ook niet wel bij het kind te recht komen, deszelfs beste voedfel is nu het zog ^e)

Zo,

(e) Hier uit ziet men, dat het niet goed is een, kind te fpeenen voor uar het reeds een groot gedeelte van zijne tanden gekregen heeft.

Sluiten