Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 90 )

. In dit "geval begrijpt men gemaklijk dat dezelve niet moet gefluit maar als een heilzaame werking der natuur veel eer bevorderd worden.

Zo dezelve na eenige ontlastingen niet ophoudt of vermindert, moet men het kind iets geeven van het flikpotjen uit Rhabarber en honig, het geen men vindt in de eerde Afdeeling; bij aldien na het geeven en herhaaien van dit middel de ontlasting hardnekkig blijft voortgaan en lang duurt ,c wordt het kind, even als door de langduurige braaking, van zijn voedfel beroofd; men trachte dan door een braakmiddel het kind tot over* geeven te brengen; (o) hier door verkrijgt de beweeging der darmen eene andere richting

do

oogmerk, om die prikkelende ftofFe weg te fpoeicn of' te verdunnen: wanneer men dus ergens een fpaanfche vliegpleister aanlegt t zal men ook daa: ter plaatfe een blaas vinden met vogt gevuld; heeft men een zandkorreltje!) in het oog gekregen, aanllonds komt 'er een vloed van traanen ; neemt men iets l'cherps in den mond, het fpeeklèl wordt veel overvloediger; dus is het ook gelegen, wanrieer 'er fcherpe of raauwe doffen zijn, die de darmen prikkelen, hier van daan die dunne en waterige afgang.

O) In dit geval is het beter, in plaats van de braakwijnfieen, gebruik te maaken van braakwortel, (rtdix ipecacuanha) hier van laat men gereed maaken vijf grein, of zes, zo het kind meêr dan een jaar oud is, gemengd met een weinig witte fuiker, en verdeeld in vier poeders, van devvelken men alle kwartier uur één geeft, tot dat de braaking volgt.

Sluiten