Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9* )

ten deele kan verhinderen, is in ftaat deeze ziekte voort te brengen, want als dan wordt de gal, die niet uitgeftort heeft kunnen worden, weder in het bloed opgenomen, en zie daar de geelzugt, welke gemaklijk te kennen is door de kleur der huid, door de kleur van den afgang, welke door de gal weinig of niet geverwd wordende, wit of grijs is, en door die der pis,welke hoog rood 'er uit ziet en eene geelachtige kleur aan het linnen mededeelt.

Verfchillende oorzaaken zijn'er door dewelken de opening in het zo evengemelde buisjen kan worden gefioten of verkleind. Bij kinderen gefchiedt dit, gemeenlijk, door een kaasachtig ftremfel van de melk, door den zwarten drek, door flijm of eenige andere ftoffen, welken aan de binnenranden van den darm, deeze opening verftoppen.

Het loopt dus van zelf in het oog , dat men deeze' ftofté uit de ingewanden moet doen ruimen. Dit kan gefchieden door middel van een ftukjen fpaanfche zeep,in water gefmolten, en met droop van rhabarber gemengd, hier van geeft men het kind, nu en dan een eierlepeltjen.

Het kind fchielijk na de geboorte, aan de borst te laten zuigen, en in het vervolg van tijd altijd open lijf te doen houden, is het beste middel, om deeze ziekte voor te komen.

Wanneer de Geelzugt ontftaat uit wormen, ftuipen, ot' eenige andere ziekte, zal zij van zelfs ophouden, zo dra de ziekte, welke haar veroorzaakt, geneezen wordt.

z E-»

Sluiten