Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C98)

veel, gulzig en zwaare fpijzen gewoon is te eeten ; deeze hoest onderfcheidt zich van anderen door eenen Hinkenden adem, heilagen tong, opgefpannen buik; zij is, gemeenlijk, na den eeten erger, begint met pijn of prikkeling in de maag en eindigt, dikwijls, met braaken, het geen dan verligting geeft; deeze hoest verheft niet door het inhouden van den adem, gelijk de hoest uit verkoudheid ontftaande.

De geneezing .beftaat in het uitwerpen der prikkelende (tóffe door een braakmiddel, gevolgd van zachte buikzuiveringen; voor het overige behoort men het kind in de hoeveelheid en hoedanigheid der fpijzen te bepaalen.

tiende afdeeling.

Van de Huidgebreken.

Hier door worden verdaan, die ongemakken , welken zich uitwendig op de huid vertoonen,het zij dat dezelven geheelenal plaatslijk zijn, of dat zij uit eene bijzondere ligchaams ongefteldheid voortkomen: eenige daarvan, die onder kinderen zeer gemeen zijn, en welker behandeling niet zeer omllagtig is, zullen wij opnóemen.

De schurft, eene huidziekte, welke (gelijk bekend is) zeer befmettend is, wordt meest gevonden bij arme lieden , omdat het gebrek aan verfchooning tot deszelfs onderhouding en voortplanting zeer veel toebrengt ; als mede op plaatfen waar veele men-

fchea

Sluiten