Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 103 )

wanneer de hairwortels onder de huid daar door zijn aangedaan , komt 'er altoos weder een nieuwe korst ten voorfchijn, en dit houdt niet op voor dat al het hair . door daar toe gefchikte pleiders, is uitgetrokken, dat het werk is van den Heelmeester.

Wanneer een kind door dit ongemak wordt aangedaan, weet een onkundige niet altijd van te vooren hoe verre het zich uitftrekt; in vertrouwen dat het alleen de huid aandoet, moet men het hair kort bij het hoofd affnijden, en het affcheiden der korsten gegemaklijk maaken, door het hoofd dikwijls te fmeeren met varkens reuzel of ongezouten boter (0; hier mede gaat men eenigen tijd voort; zo de korsten allen zijn afgevallen, wascht men het hoofd met brandewijn; bijaldien 'er telkens weder, nieuwe korsten opkomen , moet men met den Heelmeester raadpleegen, en dit niet lang uitdellen: want zoo dit ongemak kwaadaartig is en lang duurt, loopt het kind gevaar, om voor altijd zijne gezondheid en zijn hair te verliezen.

De ontlasting van vogt uit zweeren achter de ooren is meesttijds hè. lzaara pn moet niet tegengegaan worden; men boude dezelve flechts zindelijk; door den tijd geneest zij van zelfs.

De uitslag aan mond,neus en kin, veeltijds een gevolg van koorts of andere ongedeldheid, moet niet geduit, of op-

ge-

00 Zo her kind te gelijk ongedierte op het hoofd heeft, kan men eenig pieterfeliezaad ia ds fmeering doen.

Sluiten