Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( MS )

kan zich ten allen tijde aan de befmettihg blootftellen niet even veel gerustheid als iemand, die reeds gepokt heeft.

Eene andere bedenking is: 'er blijven van hen- die de natuurlijke kinderziekte, ondergaan-, veelen in het leven, en 'er fterven ook wel door- da inenting: De evenredigheid en het aanmerlijk verfchil vart het getal der Üèrvenden, in beide gevallen, is hier boven reeds aangewezen en°behoeft niet herhaald te worden;doch wie zal zo onredelijk zijn van te willen, dat door deeze bewerking niemand zou fterven? dit ftrijd immers geheel tegen de af bangelijkheid waar in de mensch altijd verkeert; dö weldaad is,buiten dien, ook nog onuitfpreeklijk groot, en wanneer men van hen, dié bij en onder de inenting het leven verliezen, eens aftrekt, die geenen,welken door' toevallen, waar aan deeze bewerking geen deel heeft, of door eigen fchuld, omkomen, zal het getal der geftorvenen allergeringst zijn, ja bijna op niets uitkomen.

Men heeft voorbeelden, dat eene aderlaating , een braakmiddel —den dood hebben veroorzaakt, nogthans zal geen redelijk mensch fchroomenvan deeZe middelen gebruik te maaken, wanneer hij zelfs maar eenige hoop heefé om zich daar door van eene gevaarlijke ziekte te bevrijden. Wanneer de inenting algemeen wordt en met alle omzichtigheid* door kundige lieden, wordt in het werk gefteld, zullen deszelfs gevolgen , zeer waarfchijnlijk, niet gevaarlijker zijn, dan die van 6en braakmiddel of aderlaating.

Sommige lieden hebben een denkbeeld,H dat

Sluiten