Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ujk meermaalen gezegd is, volftrekt onfchadelijk, en hierom voordeelig; dewijl zij voor altijd eene gerustheid geeft.

Hoe treffend het dan ook zijn moge, door deezen weg een geliefd kind te verliezen, zo zal men echter, bewust zijnde van niets verzuimd te hebben, altijd een gerust geweten behouden; maar allerakeligst moet bet, integendeel, zijn, wanneer men, door woorden of gefchriften, van het nut der ii\ enting onderricht, en tot het bewerkflelligen daar van vermaand zijnde, door het nalaaten derzelve, zijne kinderen hulploos heeft laaten fterven; de wroegingen, welke zulke menfehen moeten ondervinden; zal elk Ouder

zich zekerlijk wel kunnen voorftellen.

En hier mede meen ik de voomaamfte bedenkingen kortelijk, doch voor elk , die niet met opzet dwaalt, genoegzaam,te hebben opgelost. — Nu nog iets over de bewerking zelve: Na dat de inënteling zich eenige dagen te vooren gemaatigd heeft in het gebruik van vleesch, lpek , wijn en andere verhittende lpijzen en dranken, (ij neemt men een weinig etter, uit de pokpunten van een ander, op de punt van een lancet of platte naald, en brengt die op eene, of meer plaatfen van den arm, even onder de opperhuid, zonder dat het pijn verwekt, of bloed doet uitkomen ,

waar-

(i) Alle andere voorbereiding is in een gezond mensch geheel nutteloos; doch wanneer hij te volbloedig is, doet men te vooren eene aderlaating ; heeft hij geene ontlasting genoeg, men geeft een, purgeermiddel, enz.

Sluiten